โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง นางสาวณัฐชา โคยามา นายภาณุวัฒน์ คะนิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาร่วมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความเคารพรักต่อครู ภายใต้มาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จังหวัดสุโขทัย