นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และปลัดอำเภอบ้านด่านลานหอย มาตรวจเยื่ยมและมอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ให้กับ เด็กหญิง ภัทรภัสสร จันทร์มณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และปลัดอำเภอบ้านด่านลานหอย มาตรวจเยื่ยมและมอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ให้กับ เด็กหญิง ภัทรภัสสร จันทร์มณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมี นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา