ประชุมแนวทางการดำเนินการโครงการตำรวจประจำโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง นางสาวณัฐชา โคยามา นายภาณุวัฒน์ คะนิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าประชุมแนวทางการดำเนินการโครงการตำรวจประจำโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ณ ห้องประชุมฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา