ร่วมประชุมการเตรียมพร้อมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดระดับภูมิภาค (จ.สุโขทัย) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2

นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาววัชรา แย้มมาก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ร่วมประชุมการเตรียมพร้อมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดระดับภูมิภาค (จ.สุโขทัย) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย