การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลที่กระทำความผิดหรือกลุ่มเสี่ยงในการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คะนิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลที่กระทำความผิดหรือกลุ่มเสี่ยงในการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาการเปรียญ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย