การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และทำ MOU กับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาผลการเรียน

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา นางสาวณัฐชา โคยามา รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานวัดผลและประเมินผลโรงเรียนดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และทำ MOU กับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาผลการเรียน ณ หอประชุมฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา