เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา มอบหมายให้ นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยสภานักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย