โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เข้าร่วมทำการแสดงดนตรีไทย และนาฏศิลป์ ในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เข้าร่วมทำการแสดงดนตรีไทย และนาฏศิลป์ ในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ฝึกซ้อมโดย คุณครูกนกทิพย์ กลิ่นทุ่ง คุณครูดวงสมร เทศสมบูรณ์ คุณครูอนุชา รุ่งโรจน์ อำนวยการฝึกซ้อมโดย ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา