การประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการแก้ไขผลการเรียน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียน มส.

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา พร้อมด้วยนางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง นางสาวณัฐชา โคยามา นายภาณุวัฒน์ คะนิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางดวงใจ ภิรมย์ไกรภักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ นายอภิสิทธิ์ เม่งตรี หัวหน้างานวัด ประเมินผล หัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษา ประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการแก้ไขผลการเรียน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียน มส. ณ อาคาร4 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา