การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา พร้อมด้วยนางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง นางสาวณัฐชา โคยามา นายภาณุวัฒน์ คะนิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตลำปาง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อมอบหมายการฝึกปฏิบัติงานฝ่าย การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในโรงเรียน และการปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา