กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน “เที่ยวเทศกาล สืบสานวิถีไทย” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นาย สมเกียรติ แก้วเกต หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน “เที่ยวเทศกาล สืบสานวิถีไทย” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาหาความรู้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย การเที่ยวเทศกาลลอยกระทงกิจกรรม DIYในงานเทศกาลลอยกระทง เช่น การทำที่ห้อยกระเป๋า ถุงผ้าปักลาย ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม พัดสานไม้ไผ่ เพ้นส์สีกระถางแคตตัส พวงกุญแจนกคุ้ม เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย