โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาปันจักสีลัต

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาปันจักสีลัต ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 พิจิตรเกมส์ ครั้งที่ 38 ณ จังหวัดพิจิตร