กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 9 (STEM STARS & ZERO WASTE SCHOOL CAMP)

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 9 (STEM STARS & ZERO WASTE SCHOOL CAMP) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย