โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาร่วมจัดบูธนิทรรศการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE สัญจร จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566

นักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาร่วมจัดบูธนิทรรศการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE สัญจร จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำพระราม จังหวัดสุโขทัย