บริษัทเสริมสุข (น้ำดื่มคริสตัล) มอบของขวัญให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอขอบคุณบริษัทเสริมสุข (น้ำดื่มคริสตัล) ที่ได้มอบของขวัญให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร1 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จังหวัดสุโขทัย