ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้น(หินขัด)หอประชุมแบบ 100/21 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงพื้น(หินขัด)หอประชุมแบบ 100/21 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง