โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ดอกยืนต้นเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ดอกยืนต้นเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ตลาดเมืองหน้าด่าน ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย