โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเดินทางไปส่งผู้อำนวยการสุทน ทับจาก ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเดินทางไปส่งผู้อำนวยการสุทน ทับจาก ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ณ ห้องไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย