โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยายินดีต้อนรับนายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยายินดีต้อนรับนายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง
ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย