โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.

นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรได้รับทราบข่าวสารประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเตือนภัยไวรัส RSV การทำสัญญาจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และการส่งเสริมบรรจุครูผู้ช่วย ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย