“ยินดีจากใจ เก็บไว้ในความทรงจำ “คุณครูจีรเทพ ศิริปัญญา”

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา “ยินดีจากใจ เก็บไว้ในความทรงจำ “คุณครูจีรเทพ ศิริปัญญา” ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา “ยินดีจากใจ เก็บไว้ในความทรงจำขอแสดงความยินดีกับ “คุณครูจี รเทพ ศิริปัญญา” ที่ ได้ย้ายกลับไปใกล้บ้าน ที่โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย