ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาทำการทดสอบประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์