ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิดวดี พิมลี เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิดวดี พิมลี เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ