มอบคอมพิวเตอร์จากธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวนุชนาฏ โทนสังข์อินทร์และนางศดานันท์ โดนดา งานธนาคารโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบคอมพิวเตอร์จากธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ ห้องธนาคารโรงเรียน