การอบรมตามโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลเพศสัมพันธ์ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 งานอนามัยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดการอบรมตามโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลเพศสัมพันธ์ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โดยดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง นางสาวณัฐชา โคยามา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ อาคาร4 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา