กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 22 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเเหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ได้พาศึกษาวิถีชีวิตของช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง เเละนั่งรถไฟชมอุโมงค์ขุนตาน จากสถานีรถไฟนครลำปางไปถึงสถานีแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ และได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ เรียนรู้เพื่อเปิดโลกทัศน์