รางวัลการแข่งขัน เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย