ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้านและพนักงานทำความสะอาด

ด้วยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 2 ตำแหน่ง และพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ ตำแหน่ง
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่
ที่โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อัตราค่าจ้าง 7,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังน