ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านและพนักงานทำความสะอาด

ตามที่โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านและพนักงานทำความสะอาด

บัดนี้ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสรรถนะในการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านและพนักงานทำความสะอาด ตามเอกสารดังแนบ