ประกาศโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดห้องนำ

ด้วยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่
ที่โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อัตราค่าจ้าง 8,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังแนบ