โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้รับโล่เกียรติยศ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ระดับเขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้
นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
ในการรับโล่เกียรติยศโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ระดับเขตตรวจราชการที่ 17
ประจำปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก