โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา พร้อมด้วย นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เพื่อร่วมวางแผนปรึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พร้อมทั้งแนะนำบุคลากรใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี นายจิตรกร ศิริพัฒนานุกูลชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จังหวัดสุโขทัย