ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา พร้อมด้วย นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง รองผู้ อำนวยการโรงเรียน นางสาวณัฐชา โคยามา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายภาณุวัฒน์ คะนิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างานฯ หัว หน้ากลุ่มสาระฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย