ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านลานกระบือ

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านลานกระบือ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านด่านลานหอยวิทยาพร้อมด้วยนางเพ็ญศรี โพธิ์นาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและคณะครูฝ่ายงบประมาณ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านลานกระบือศึกษาดูงานฝ่ายงบประมาณ ด้วยความยินดียิ่ง ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย