ค่ายดาราศาสตร์ มหัศจรรย์แห่งดวงดาว ครั้งที่ 7 (STEM and Stars Camp/Zero Waste School)เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ มหัศจรรย์แห่งดวงดาว ครั้งที่ 7 (STEM and Stars Camp/Zero Waste School)เศรษฐกิจพอเพียงโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ มหัศจรรย์แห่งดวงดาว ครั้งที่ 7 (STEM and Stars Camp/Zero Waste School)เศรษฐกิจพอ เพียงโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย