ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปฏิญาณตนเดินสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด …

Read More »

การสอบวิชาพิเศษสำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาดระดับ 3 และผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด …

Read More »

การสอบวิชาพิเศษสำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาดระดับ 3 และผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด …

Read More »

การสอบวิชาพิเศษสำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาดระดับ 3 และผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด …

Read More »