ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านที่อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ภายใน-ภายนอกบริเวณอาคารโรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ขอขอบคุณ องค์การบริหาร …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : การติดตาม ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2/2564 และติดตามงาน 4 ฝ่ายของโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนว …

Read More »

“ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์จัดทำสบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อโรคป้องกันภัย COVID-19 เฉลิมพระเกียรติ” ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดกิจกรรม “ยุวกาชาดบำเ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้รับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563จาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสุโขทัย

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการส …

Read More »