ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการน้ำดื่มมอบเงินสนับสนุนของขวัญสำหรับครูในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และมอบเงินเพื่อจัดซื้อของขวัญสำหรับนักเรียน

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการน้ำดื่มโรงเรียนบ้ …

Read More »

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยก …

Read More »

กิจกรรมรับมอบทุนการศึกษาและกระปุกออมสินเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้นักเรียนจากธนาคารออมสินบ้านด่านลานหอย

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 คุณราชันย์ ฉายบุญครอง ผู้จั …

Read More »

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนวิทยากรแกนนำฐานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยก …

Read More »