ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอขอบคุณพระมหาดวงอำนาจ สิริมังคะโล เจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม และนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ที่มอบทุนการศึกษาและทุนสำรองในการดำเนินชีวิตให้กับครอบครัวนักเรียนที่ยากจน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิ …

Read More »

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนสายการเรียนภาษา-สังคม ชั้นม.4 และม.5 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังค …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอขอบคุณนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 2,400 บาท

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : ดำเนินการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : ร่วมกิจกรรม พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 27 มกราคม (101 ปี ยุวกาชาดไทย)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ …

Read More »