ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบแอลกอฮอล์จากโครงการ “วัยรุ่นมีของ” บริษัท มิลเลี่ยน ครีเอชั่น จํากัด

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนว …

Read More »

พิธีวันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

25 พฤศจิกายน นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน …

Read More »

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และการมอบเข็มยุวกาชาด ให้กับสมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง รอ …

Read More »

กิจกรรมประกวดกระทงในแต่ละระดับชั้น และถวายให้กับวัดสังฆารามเพื่อเป็นการสืบทอด ประเพณีลอยกระทง

งานกิจกรรมเสริมหลักสูตรโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา …

Read More »