ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาร …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย

วันที่ 12 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : อบต.ลานหอย และอบต.บ้านด่านให้ความอนุเคราะห์ ทำแนวกันไฟ “แนวกันไฟ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า”

วันที่ 12 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยกา …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์

ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศา …

Read More »