ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาประชุมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่าน ลานหอยวิทยาทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online)ตามมติที่ประชุมศบค. จังหวัดสุโขทัย

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ตามมต …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)จากอบต.บ้านด่าน

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื …

Read More »

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรการใน การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ให้กับคณะทำงานของฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบั …

Read More »

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการลงคะแนน SGS (Secondary Grading System)

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบั …

Read More »