ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : เลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำน …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : มอบเกียรติบัตรให้ขวัญกำลังใจกับ นางสาวจันทมณี บุญมา นักเรียนชั้น ม.5/1 สอบติดค่าย1 วิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำน …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : กิจกรรมกระบวนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเข้ากิจ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : รับการนิเทศติดตาม การบริหารจัดการในการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ขยายผลฯ โดยโรงเรียนอุดมดรุณี ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้ดำเนินงานด้วยรูปแบบออนไลน์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำน …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : การนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง ร …

Read More »