ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนวิทยากรแกนนำฐานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยก …

Read More »

กิจกรรมฝึกประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยตามความสนใจของผู้เรียนฯ

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : จัดกิจกรรมฝึกประสบกา …

Read More »

พิธีปฏิญาณตน และมอบเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำน …

Read More »

การประชุมสรุปผลการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ภาคเหนือ ผ่านระบบออนไลน์

นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด …

Read More »

พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยก …

Read More »