ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 9 (STEM STARS & ZERO WASTE SCHOOL CAMP)

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาปันจักสีลัต

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอแสดงความยินดีกับทีมนั …

Read More »

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 นางภัทรานิษฐ์ ธนสัญชัย หัว …

Read More »

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางนัททักษร ชยานีวรกุล หัวหน …

Read More »

“ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอแสดงความยินดีกับนางสา …

Read More »