ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาร่วมกับ พสน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังจุดเสี่ยง

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านด่านลานหอย …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันที่ 27 มกราคม โดยนายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยประจำปี 2563

ผลงานรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิ …

Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านที่บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับโรงเรียน

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอขอบพระคุณ องค์การบริห …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 29 มกราคม 2564 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวย …

Read More »