ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระประทีปพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งพระประทีปพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ …

Read More »

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน “เที่ยวเทศกาล สืบสานวิถีไทย” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นาย สมเกียรติ แก้วเกต หัวห …

Read More »

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ …

Read More »

การประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการแก้ไขผลการเรียน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียน มส.

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา เข้าร่วมทำการแสดงดนตรีไทย และนาฏศิลป์ ในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา …

Read More »