ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ของศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.

นายธีรศักดิ์ ทัพไทย และนายธีรยุทธ ราหุระ ครูกลุ่มส …

Read More »

การอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA)

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหม …

Read More »

การอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหม …

Read More »

มอบคอมพิวเตอร์จากธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อ …

Read More »

ร่วมโครงการเปิดโรงเรียนเปิดโรงรถ เพื่อลดอุบัติเหตุเเละป้องกันการขับเเข่งรถผิดกฏจราจรฯของสภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางส …

Read More »