ข่าวประชาสัมพันธ์

“ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอแสดงความยินดีกับนางสา …

Read More »

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุมาลิน ดอกไม้ หัวห …

Read More »

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสุธี ชิดเชื้อ หัวหน้าร …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด …

Read More »

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางจันทนา อิ่มเที่ยง หัวห …

Read More »