ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : รับการนิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 “องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข” Quick Win ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นโยบาย และจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบนวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ วPA และผสมผสานการเรียนรู้ Active Learning

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30น.โรงเรียนบ้านด่าน …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเข้าร่วมพิธีสวนสนาม ปิดการฝึกวิชาทหาร และมอบทุนการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา “Back to School” บรรยากาศวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

“Back to School” บรรยากาศวันเปิดเรียนว …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา: ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม (วันนวมินทรมหาราช)

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด …

Read More »