ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และทำ MOU กับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาผลการเรียน

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยกา …

Read More »

การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลที่กระทำความผิดหรือกลุ่มเสี่ยงในการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวย …

Read More »

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยก …

Read More »

ร่วมประชุมการเตรียมพร้อมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดระดับภูมิภาค (จ.สุโขทัย) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2

นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และน …

Read More »

ประชุมแนวทางการดำเนินการโครงการตำรวจประจำโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยก …

Read More »