ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทเสริมสุข (น้ำดื่มคริสตัล) มอบของขวัญให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอขอบคุณบริษัทเสริมสุข …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาร่วมจัดบูธนิทรรศการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE สัญจร จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566

นักเรียนโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาร่วมจัดบูธนิทรร …

Read More »

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 9 (STEM STARS & ZERO WASTE SCHOOL CAMP)

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาปันจักสีลัต

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาขอแสดงความยินดีกับทีมนั …

Read More »

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 นางภัทรานิษฐ์ ธนสัญชัย หัว …

Read More »