ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียน ม.3 และม.6

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเท …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย ที่ได้มาจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง การตรวจคัดกรอง และการใช้ชุดตรวจ ATK

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนว …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : การจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 100 ปี

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยกา …

Read More »

กิจกรรมการอบรมตามโครงการการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว9

วันที่ 29 มกราคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยกา …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดำเนินการแจกปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ

วันที่ 28 มกราคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยกา …

Read More »