ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : ประชุมแนวทางการดำเนินการโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : เด็กหญิงภัทรภัสสร จันทร์มณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นางกนกพร พรรณเทวี ภริยาท่านผู …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : ร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) และรับทราบแนวทางการดำเนินการใช้ Application “พาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านที่อนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ภายใน-ภายนอกบริเวณอาคารโรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ขอขอบคุณ องค์การบริหาร …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยารับการนิเทศติดตามโดยสหวิทยาเขตเป็นฐาน รูปแบบ Online

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำน …

Read More »