ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)จากอบต.บ้านด่าน

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื …

Read More »

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรการใน การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ให้กับคณะทำงานของฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบั …

Read More »

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการลงคะแนน SGS (Secondary Grading System)

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบั …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการรถรับ-ส่งนักเรียนเกี่ยวกับ มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อม ทั้งให้กำลังใจและสวัสดีปีใหม่

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาประชุมคณะกรรมการรถรับ-ส …

Read More »

ประเมินการคัดกรองความสามารถในการอ่าน และเขียนของนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาประเมินการคัดกรองความสา …

Read More »