ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านลานกระบือ

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูง …

Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวย …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : แนวทางการสอบแก้ตัวของ นักเรียน ม.3และม.6 (ครั้งที่1)

วันที่ 4 ธันวาคม 2563นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการ …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยกา …

Read More »

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากล่าวทักทายนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และกล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวย …

Read More »