ข่าวประชาสัมพันธ์

การติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

การติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถ …

Read More »

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 62 ภารกิจ รู้จัก รัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวย …

Read More »